Oferujemy kompleksową obsługę rozbiórki obiektu na każdym z jej etapów:

1. Przygotowanie projektów rozbiórek załatwienie spraw administracyjno-urzędowych.
2. Zabezpieczenia terenu i obiektów.
3. Wyburzenie obiektu.
4. Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów.
5. Uprzątnięcie terenu.
6. Inwentaryzacja geodezyjna w tym wykreślanie budynku z map.

maszyna do wyburzeń budynków przemysłowych

Wyburzamy następujące budynki:

– zakłady przemysłowe
– hale
– obiekty inżynieryjne
– linie technologiczne
– zabudowania gospodarcze
– domy
– magazyny
– kamienice
– obiekty techniczne
– inne budynki

maszyna do wyburzeń budynków przemysłowych