oferujemy kompleksową obsługę rozbiórki na każdym z jej etapów

Przygotowanie projektów rozbiórek załatwienie spraw
administracyjno-urzędowych

Zabezpieczenia terenu i obiektów

Wyburzenie obiektu

 

Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów

Uprzątnięcie terenu

Inwentaryzacja geodezyjna, wykreślanie budynku z map

 

wyburzamy budynki

Wyburzenia zakładów przemysłowych

zakłady przemysłowe

Rozbiórki hal produkcyjnych

hale

Wyburzenia i rozbiórki magazynów

magazyny

Rozbiórki kamienic

kamienice

Wyburzenia zabudowań gospodarczych

zabudowania gospodarcze

Rozbiórki i wyburzenia domów

domy

Rozbiórki obiektów technicznych

obiekty techniczne

Wyburzenia i rozbiórki obiektów inżynieryjnych

obiekty inżynieryjne

Rozbiórki linii technologicznych

linie technologiczne

Rozbiórki oraz wyburzenia innych budynków

inne budynki

 
Zdjecie budynku
 

Nasza lokalizacja w Katowicach